เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืนในอนาคต

ทำกาแฟเพื่ออนาคต

ความหลงใหลอันไม่มีที่สิ้นสุดในกาแฟ

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1933 เราได้พัฒนาธุรกิจกาแฟที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ "จากแก้วกาแฟสู่ฟาร์ม" เราจะทำงานเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟและการสร้างวัฒนธรรมกาแฟที่จะทำให้ทุกช่วงเวลาของชีวิตพบกับความสนุกสนาน มีสีสัน และนำไปสู่การตระหนักถึง "รอยยิ้มจากกาแฟที่ดี

เป้าหมายหลักของเรา

จุดเริ่มต้นของความยั่งยืน

การพัฒนาร่วมกับประเทศผู้ผลิต

การพัฒนาร่วมกับประเทศผู้ผลิต

UCC ตระหนักดีว่ามาตรการในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้องควบคู่ไปกับวิธีการที่ควรนำไปใช้ในการลดความเหลื่อมล้ำและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ สิ่งนี้สอดคล้องอย่างชัดเจนกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ประการของสหประชาชาติ (SDGs)

การสร้างคุณค่าทางสังคม

การสร้างคุณค่าทางสังคม

กาแฟสำหรับเราเป็นมากกว่าเครื่องดื่ม กาแฟสำหรับเราคือวัฒนธรรมและเราต้องการที่จะมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมนี้ผ่านการแบ่งปันความรู้ของเรา นอกจากนี้ยังผ่านการมีส่วนร่วมจากองค์ความรู้ของเราที่เราสามารถแบ่งปันความหลงใหลในกาแฟนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ขยะที่ใช้แล้วทิ้งเป็นปัญหาสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พร้อมดื่ม ยูซีซีจำเป็นต้องแก้ไขปัญหานั้น ในขณะที่ยูซีซี ก้าวหน้าอย่างมากในความพยายามที่จะลดของเสียและผลิตบรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เรายังพยายามที่จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เช่นกัน

ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ

ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจของเราในลักษณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจแก่พนักงานและชุมชนที่ยูซีซีดำเนินการอยู่

เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยูซีซีมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนจากประเทศผู้ผลิตกาแฟทั่วโลก เราตระหนักดีถึง 17 เป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงโลก และต้องการดำเนินกิจกรรมการสนับสนุนของเราต่อไป ผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของเรา

การมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนพร้อมกับยูซีซี

ความพยายามอย่างยั่งยืนของพวกเรา

"เส้นทางสู่ความยั่งยืนของเราเริ่มต้นจากแหล่งที่มาโดยตรง
ที่ไร่กาแฟของยูซีซี เราเชื่อมโยงกันระหว่างความเชี่ยวชาญในท้องถิ่นและการวิจัยทางเทคนิคของเราเพื่อก่อให้เกิดเทคนิคการเพาะปลูกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"

โครงการริเริ่มเพื่อความยั่งยืน

กิจกรรมที่ยั่งยืนจากกาแฟไปจนถึงฟาร์ม มีส่วนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟและทำให้โลกมีความสุข

จาไมก้า ฮาวาย เอธิโอเปีย รวันดา
โครงการริเริ่มเพื่อความยั่งยืน โครงการริเริ่มเพื่อความยั่งยืน

องค์กรกาแฟสตรีสากล

ยูซีซีสนับสนุนความพยายามขององค์กรกาแฟสตรีสากล IWCA (International Women's Coffee Alliance) ในการสนับสนุนการจ้างงานและกิจกรรมทางสังคมของผู้ผลิตกาแฟสตรี และครั้งนี้ Honduras Beneficio San ซึ่งเป็นสมาชิกของ IWCA

> เรียนรู้เพิ่มเติม
องค์กรกาแฟสตรีสากล องค์กรกาแฟสตรีสากล

เรอูนียง

ในกระบวนการฟื้นฟูและเพาะพันธุ์กาแฟที่สูญพันธุ์ไป เราได้ฟื้นฟูชุมชนในท้องถิ่นด้วยการรับรองเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในท้องถิ่น

> เรียนรู้เพิ่มเติม
เรอูนียง เรอูนียง

Back to top