PHÁT TRIỂN MỘT VĂN HÓA CÀ PHÊ BỀN VỮNG

NUNG NẤU CHO MỘT TƯƠNG LAI BẤT TẬN VỚI TÌNH YÊU

DÀNH CHO CÀ PHÊ.

Kể từ khi thành lập vào năm 1933, chúng tôi duy trì triết lý kinh doanh là một phần của "Từ cốc đến trang trại." Chúng tôi đã và đang làm việc không ngừng trong công cuộc đóng góp và phát triển của ngành công nghiệp cà phê để tạo ra một nền văn hóa đầy thú vị và màu sắc đến với cuộc sống của tất cả mọi người, cùng hiện thực hóa "Good Coffee Smile" (or "Every Coffee, Every Moment."

TRỌNG TÂM CHÍNH CỦA UCC

CÁC SÁNG KIẾN BỀN VỮNG

HỢP TÁC PHÁT TRIỂN VỚI CÁC QUỐC GIA SẢN XUẤT

HỢP TÁC PHÁT TRIỂN VỚI CÁC QUỐC GIA SẢN XUẤT

UCC thừa nhận rằng các biện pháp đối phó với biến đổi khí hậu phải đi đôi với các chiến lược nhằm cải thiện việc giảm bất bình đẳng toàn cầu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Điều này phù hợp chặt chẽ với 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc.

SÁNG TẠO CÁC GIÁ TRỊ XÃ HỘI

SÁNG TẠO CÁC GIÁ TRỊ XÃ HỘI

Cà phê đối với chúng tôi không chỉ là một loại đồ uống. Đó là một nền văn hóa và chúng tôi muốn đóng góp vào nền văn hóa này thông qua việc chia sẻ kiến ​​thức của mình. Cũng nhờ sự đóng góp kiến ​​thức của mình mà chúng tôi có thể chia sẻ tình yêu vĩnh cửu dành cho cà phê.

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG

Rác thải dùng một lần là một vấn đề lớn đối với môi trường và với tư cách là nhà sản xuất các sản phẩm RTD, UCC cần giải quyết vấn đề đó. Mặc dù UCC đã đạt được những bước tiến lớn trong nỗ lực giảm thiểu chất thải và sản xuất bao bì có thể tái chế, nhưng chúng tôi đang tìm cách để giúp thu hẹp vòng lặp này.

THÓI QUEN KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM

THÓI QUEN KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM

Hoạt động kinh doanh theo cách tạo ra các lợi ích xã hội, môi trường, kinh tế cho nhân viên và cộng đồng trong tổ chức của UCC.

NHỮNG TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VĂN HÓA CÀ PHÊ CỦA CHÚNG TÔI

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÙNG VỚI UCC

NHỮNG NỖ LỰC TRONG DUY TRÌ CÁC HOẠT ĐỘNG BỀN VỮNG CỦA CHÚNG TÔI

"Hành trình bền vững của chúng tôi bắt đầu ngay từ nguồn cội.
Tại các đồn điền cà phê của UCC, chúng tôi tận dụng chuyên môn địa phương và nghiên cứu kỹ thuật của mình để xây dựng các kỹ thuật canh tác xanh."

CÁC SÁNG KIẾN BỀN VỮNG

Các hoạt động bền vững từ cốc đến trang trại góp phần vào sự phát triển của ngành cà phê và làm cho thế giới mỉm cười.

> JAMAICA > HAWAII > ETHOPIA > RWANDA
CÁC SÁNG KIẾN BỀN VỮNG CÁC SÁNG KIẾN BỀN VỮNG

IWCA Women's Coffee

UCC ủng hộ các nỗ lực của IWCA (Liên minh Cà phê Phụ nữ Quốc tế) nhằm hỗ trợ việc làm và các hoạt động xã hội của các nữ nông dân, và lần này là Honduras Beneficio San, người thuộc IWCA.

TÌM HIỂU THÊM
IWCA Women's Coffee IWCA Women's Coffee

Reunion Island Bourbon Pointe

Trong quá trình khôi phục và tái tạo lại các giống cà phê bị mất, chúng tôi đã hồi sinh cộng đồng địa phương bằng cách chứng nhận các loại cà phê chất lượng để hỗ trợ và giúp đỡ những nông dân trồng cà phê địa phương.

TÌM HIỂU THÊM
Reunion Island Bourbon Pointe Reunion Island Bourbon Pointe

Back to top